Wszystkie prawa zastrzeżone © anianowak.pl

Doradca w projekcie

Google Internetowe Rewolucje

 

E-mail: a.nowak@internetowerewolucje.pl

Tel: +48 532 852 443

anianowak.pl

 

E-mail: biuro@anianowak.pl

Tel: +48 512 264 372

MARKETING INTERNETOWY

ANIANOWAK.PL

Postanowienia ogólne


Niniejszy dokument informuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.
Szanujemy prawo użytkowników strony anianowak.pl i ich prywatności. Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tych danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Zapewniamy Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich zasobów w sposób anonimowy.


Dodatkowe zasoby, takie jak treści merytoryczne niepublikowane na stronie anianowak.pl, bezpłatne kursy online oraz materiały marketingowe udostępniamy osobom zapisanym do newslettera. W celu zapisu do newslettera, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym należy podać imię i adres mailowy.Pełne dane użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy są wymagane wyłącznie w przypadku zakupu kursu płatnego i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby i w czasie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Po jej zakończeniu, dane użytkownika są usuwane z bazy danych administratora.Do analiz ruchu na stronie wykorzystywany jest program Google Analytics. Dostarcza on wyłącznie danych statystycznych na temat użytkowników jako grupy, bez ujawniania danych jednostkowych.Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest content studio Take Info Jacek Kłyszko, ul. Augustowska 5/14, 65-548 Zielona Góra, adres e-mail: take@take.info.pl, nr telefonu +48 512 264 372 w godzinach 12:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: anianowak.pl . Firma Take Info Jacek Kłyszko przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Firma Take Info Jacek Kłyszko, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Firma może wyjawić anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, Firma Take Info Jacek Kłyszko gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres take@take.info.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres wskazany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Firma Take Info Jacek Kłyszko zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

Informacje dodatkowe

Firma Take Info Jacek Kłyszko umieszcza na stronie anianowak.pl linki umożliwiające usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Take Info Jacek Kłyszko.

 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi, dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: take@take.info.pl lub pisemnie, kierując swą korespondencję na adres, podany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.